Pagesos i finques

La ramaderia està molt lligada a l'agricultura i més si parlam d'agricultura ecològica. Aquest fet és degut a que aquest tipus d'agricultura depèn estretament dels fems que aporten els animals, incorporats a la terra en forma d'adob orgànic. A banda dels cultius lleguminosos i de la rotació de cultius, la ramaderia és un dels pilars de la fertilitat dels camps ecològics: sense ramaderia es compromet l'agricultura ecològica. D'aquí la importància de la conservació de la ramaderia extensiva tradicional.

 

A més a més, la ramaderia ovina havia suposat un ingrés extra per a la família pagesa durant molt de temps. Ara fa vàries dècades, emperò, que no es paga un preu just per als mens, siguin convencionals o ecològics. Això fa que cada vegada siguin més les guardes d'ovelles que van desapareixent i també, es va estrenyent les vies de diversificació que tenien els petits pagesos. 

 

Comprant carn de me ecològic estàs donant suport a la petita pagesia ecològica de Mallorca, la qual, a banda de produir aliments localment, està mantenint una xarxa agroecosistèmica que conforma el paisatge de Mallorca, tant en boca de tots.

 


Son Cànaves (Llucmajor)

La finca de Son Cànaves compta amb una extensió de terreny de 250 ha. Manté un ramat de 118 ovelles de la raça roja mallorquina. També realitza iogurt i formatge fresc a la mateixa finca. Compta amb una horta de verdures i hortalisses per vendre en cistelles en diferents punts de l'illa.

 

Son Pol de Dalt (Andratx) 

La finca té una superfície de 12 ha de terreny en muntanya. Terreny en terrasses, escarpat. Compta amb un ramat de 31 ovelles creuades mallorquines. Malgrat és un ramat petit que pastura per la finca, amb els fems que li aporta a les terrasses, cultiven verdures i hortalisses per a la seva comercialització en diferents punts a la localitat d'Andratx i voltants.

 

Son Bauló (Santa Margalida)

Joan Femenía compagina la seva professió amb la feina de pagès. La finca compta amb 60 quarterades amb un ramat de 100 ovelles mallorquines encreuament amb lacón. Rota les ovelles per les diferents parcel·les en què podem trobar ametllers i garrofers. També conrea blat xeixa per a l'obtenció de farina. Cria porc mallorquí per fer sobrassada.

 

Son Moragues (Valldemossa)

Aquesta finca es troba al terme municipal de Valldemossa. Possessió antiga restaurada. Finca de muntanya dividida en terrasses feta de paret seca. Aquesta propietat està gestionada per Luisa Santos com a gerent i el ramat d'ovelles creuades (128) està a càrrec d'en Pep encarregat del maneig agrícola i ramader de la finca. La seva producció principal és oli d'oliva. Compta amb oliveres centenàries distribuïts en terrasses per tota la finca. Compta amb una zona d'horta en la que conreen verdures i hortalisses. La funció principal del ramat d'ovelles és mantenir neta la finca i aconseguir una bon abonat del terreny.

 

Sa Bassa crua (Llucmajor)

Finca situada al camí de sa Torre de Llucmajor compta amb un ramat de 90 ovelles de la raça roja mallorquina creuada amb manxega, 6 vaques de la raça mallorquina i porcs. Té una extensió de 105 ha de les quals 50 de cultiu d'ametller, garrofer i oliveres en què se sembra pastures per al bestiar. La resta és garriga per on pastura el bestiar. Sa Bassa Crua compta amb un agroturisme dins la finca.

 

Son Garau (Campanet)

Finca de muntanya amb una extensió de 80 ha. En aquesta finca pastura un ramat de 250 ovelles. Gabriel, de la mateixa manera gestiona un total de 400 ha. de terreny en aquest mateix municipi amb tres ramats d'ovelles. En total compta amb un ramat de 950 ovelles. Les finques compten amb cultius d'ametller i garrofer.

 

Sa Punta (Sant Llorenç)

La finca té una extensió de 15 ha on es conreen ametllers i garrofers. Mantenen un ramat de 22 ovelles amb una superfície de terreny molt superior a l'exigit en agricultura ecològica. A banda es realitzen sembra d'abonament verd per mantenir juntament amb les ovelles la fertilitat de la finca.

 

Purgatori (Llucmajor)

La finca està situada a la marina de Llucmajor compta amb una extensió de 123 ha. Es conreen ametllers i garrofers. Realitza sembra de pastura per a les ovelles. El ramat està compost amb 142 ovelles de la raça roja mallorquina.

 

Ses Cabanasses (Petra)

Finca situada a la marina de Petra. Compta amb una extensió de 300 ha on es conreen ametllers garrofers, pastures i adobs verds. Compta amb una ramaderia 209 ovelles que pasturen per la finca.

 

Son Vell (Son Macià)

Finca amb una extensió de 20 ha compten amb un ramat de 97 ovelles. Conreen ametllers i hortalissa combinat amb el cultiu de vinya per a l'obtenció de vi ecològic. Antoni considera que l'agricultura i ramaderia de Mallorca hauria de ser tot en producció ecològica.

 

Son Vinyotes (Artà)

Finca dedicada a la producció ecològica de cereal, pastures i fruits secs. Disposa d'una ramaderia amb un total de 89 ovelles amb una superfície de 40 ha.

 

Son Aixut (Artà)

Finca dedicada a la producció ecològica de fruita seca, cereal i pastura. Compta amb un extensió de 7 ha on pastura un petit ramat de 12 ovelles.

 

Cas Teixidor (Calonge)

Compta amb una ramaderia de 164 ovelles. Conreen ametllers, cereals i pastures per a les ovelles.

 

Santiani Vell (Campanet)

És una finca familiar amb una extensió de 90 quarterades on es cultiven oliveres, ametllers, garrofers. Compta amb una ramaderia de 103 ovelles que pasturen per la finca. Així com diu el seu propietari realitza un maneig ecològic però sobretot "lògic".

  

Roqueta (Maria de la Salut)

Amb una extensió de 60 quarterades conrea cereals i farratges per a les ovelles. Compta amb una ramaderia de 137 ovelles.

 

Cala Pi (Llucmajor)

En una extensió de 150 quarterades amb cultiu d'ametllers i pastures. 57 ovelles pasturen per tota la finca fent una rotació en les diferents parcel·les.

 

Son Lladó (Campos)

En una extensió de 35 ha en la qual combina l'activitat agrícola amb l'allotjament rural. Realitza cultiu de cereals i abonament en verd rotant cada any en les diferents parcel·les. Compta amb un ramat de 42 ovelles.

 

Es Rafal Ginàs (Ses Salines)

Propietat amb una extensió de 260 ha es dedica al cultiu de cereals per a l'obtenció de farina, disposa d'un molí a la finca. Compta amb una ramaderia de 390 ovelles.

 

Es Rafal Roig (Manacor)

Finca localitzada en el municipi de Manacor amb una extensió de 240 ha en la qual es conreen ametllers, garrovers i figueres juntament amb la sembra de cereal. Mantenen una ramaderia de 230 ovelles.

 

Can Amorós (Llucmajor)

Propietat amb una extensió de 300 quarterades. Es conrea pastures a la finca amb una ramaderia de 229 ovelles. Combinat amb el cultiu d'ametllers i garrofers.

 

So Na Jaume (Palma)

En Toni Feliu gestiona aquesta finca combinant el cultiu hortícola amb la ramaderia de races autòctones de les Balears. Compta amb un ramat d'ovelles roja mallorquina de 129 ovelles, cabra mallorquina, vaca mallorquina i menorquina. Entre els seus tarongers viuen gallines, galls dindis i ànecs. També compta amb porcs de la raça negra mallorquina.

 

Es Coll Gomar (Calvià)

Aquesta finca de secà està ubicada en Es Capdellà, al municipi de Calvià. Amb una extensió de 18 ha, hi trobam ametllers, garrovers i oliveres. El seu propietari, Jaume Seguí, compta amb una ramat de 18 ovelles. La meitat d'elles són de raça mallorquina i l'altra meitat de raça roja mallorquina.

 

Es Coll Gomar (Calvià)

Xesc Sans gestiona aquesta finca veïnada de l'anterior i que antigament era una sola propietat. Té una extensió de 30 quarterades en la qual hi ha una zona de bosc i una altra de conradís. Compta amb un ramat de 30 ovelles. La finca està donada d'alta en ecològic des de l'any 1999.

 

Son Hortolà (Calvià)

Als peus del Puig de sa Grua, Carlos López és la quarta generació que gestiona aquesta finca. Amb 95 ha, només 32 són de conreu. Compta amb una ramat d'ovella xisqueta, així com també amb ametllers, garrovers i oliveres.

 

Ses Sitges (Sant Llorenç des Cardassar)

La finca de Guillem Pont era una granja escola des del 1984. Actualment està en procés de transformació en agroturisme. Amb 10 quarterades d'extensió, té un ramat de 16 ovelles i un xot.

 

Rafalet (Llucmajor)

Tomeu Cañellas té una petita explotació de 20 quarterades a Llucmajor que combina fruits secs, cereals i una petita guarda d'ovelles de raça blanca mallorquina.

 

Son Sampola (Andratx)

Aquesta finca de la Serra de Tramuntana té 23 Ha de les quals 15 són de bosc. La resta està format per marjades amb ametllers, oliveres, tarongers i llimoneres. Compta amb una guarda de 18 ovelles.

 

Son Cos (Marratxí)

Son Cos és una finca de 200 quarterades, situada al terme municipal de Marratxí. Els 10.000 ametllers i els 4.000 garrovers és l'escenari per on pastura una guarda de 150 ovelles, de raça mallorquina blanca creuada amb raça berrinchón.