Els animals

El me ecològic neix i creix en finques ecològiques de Mallorca. S’alimenta principalment de llet materna i pastures. Tots aquests aliments provenen d’agricultura ecològica i són lliures de pesticides i adobs químics. Lliures també de transgènics!

 

Els nostres animals han crescut en llibertat i en tot moment s'han respectat les normes que fan referència al seu benestar i dignitat.